Tomáš Biheler

Povinný subjekt: Obec Ostroměř

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v návaznosti na intezivnější komerční využití obecního rozhlasu v obci Ostroměř v poslední době, se na vás obracím s následujícími dotazy:

- Na jakém právním základě mohou komerční subjekty využívat místní obecní rozhlas v obci Ostroměř?
- Je tato služba nějakým způsobem inzerována?
- Je tato služba zpoplatněna? Pokud ano, jakým způsobem?
- Jak je rozhodnuto o přípustnosti jednotlivých komerčních sdělení?
- Které subjekty a kolikrát tuto službu využily v r. 2022 a v r. 2023 (do 13. 6.)?
- Jakou částku přinesla služba do rozpočtu obce v r. 2022 a r. 2023 (do 13. 6.)?

Předem děkuji za informace.
S přátelským pozdravem,
Tomáš Biheler

OU Ostroměř, Obec Ostroměř

1 příloha

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na žádost ohledně obecního rozhlasu
v obci Ostroměř

Přeji hezký den.

 

Jaroslav Tomeš

  starosta obce

 

Obec Ostroměř

T.G.Masaryka 103

507 52 Ostroměř

[1]Instituce [Obec Ostroměř vyžaduje e-mail]

 

mob: 725 081 451

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obec Ostroměř vyžaduje e-mail]