Informace o, důvod koupě a záměry s objektem Slivenecká 65/11, Praha 5 Hlubočepy

Dotaz byl odmítnut Vojenské lesy a statky ČR, s.p..

Lukáš Krincvaj

Povinný subjekt: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v majetku státního podniku Vojenských lesů a statků ČR (dále jen VLS) se nachází objekt s adresou Slivenecká 65/11, Praha 5 Hlubočepy - na parcele p.č. 188 v katastrálním území Hlubočepy (728837). Rád bych Vás požádal o následující informace k výše zmíněnému objektu:

1) V jakém roce podnik VLS zmíněný objekt získal a jakým způsobem (např. kupní smlouva)?
2) Kdo byl předchozím majitelem zmíněného objektu?
3) Za jakým účelem podnik VLS objekt získal?
4) Jaké má podnik VLS se zmíněným objektem a pozemkem plány?
5) Jaké informace o historii objektu má podnik VLS v archivech?

S přátelským pozdravem,

Mgr. Lukáš Krincvaj

Kšica Jiří JUDr., Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Vážení,
v níže uvedené věci sdělujeme, že Vojenské lesy a statky ČR, s.p. nejsou povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci objektu s adresou Slivenecká 65/11, Praha 5 Hlubočepy - na parcele p.č. 188 v katastrálním území Hlubočepy (728837). Státní podnik není povinný subjekt, který má podle citovaného zákona povinnost poskytovat informace (§ 2), neboť žádané informace se nevztahují k jeho působnosti. K uvedenému objektu státní podnik nemá a ani v minulosti neměl právo hospodaření.

S pozdravem
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

ukázat citované pasáže