Informace o činnosti pracovní skupiny - Memorandum

Ing. Petr Beneš vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Petr Beneš

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Na základě Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou, schváleného usnesením ZMČ Praha 10 č.u. 12/1/2016, změněného ZMČ Praha 10 dne 1.12.2016, mělo dojít ke zřízení pracovní skupiny, a to nejpozději do 31.12.2016. Pracovní skupina se měla zabývat otázkami souvisejícími s urbanistickým rozvojem území. Bohužel o existenci a činnosti této pracovní skupiny nelze veřejně dohledat žádné záznamy. Proto žádám o následující:

- Zda byla tato skupina založena, k jakému datu a seznam členů skupiny.
- Zápisy z jednání skupiny či jiné dokumety vytvořené touto skupinou.

Žádám o zaslání dokumentů elektronickou cestou, a to na email: [email address]

Velmi děkuji za ochotu a s přátelským pozdravem,

Ing. Petr Beneš

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Informace o činnosti pracovní skupiny - Memorandum“ bylo doručeno 25.04.2018 13:19:41 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-046654/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz