Informace o analýze státem podpořených průmyslových zón a přípravě vyhledávací studie nových rozvojových ploch

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o analýze státem podpořených průmyslových zón a přípravě vyhledávací studie nových rozvojových ploch pro jednání Vlády ČR dne 9.března 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 21.3.2016 10:15:07
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o analýze s...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0OQ83W

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vaše podání ze dne / Your submission: 21.3.2016 10:15:07

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 16922/2016
Datum zaevidování / Submission date: 21.3.2016 10:17:05
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu