Informace o adresách s více jak 3 registrovanými osobami a automobily na Praze 1

Vít Masare vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na reakci na můj předchozí dotaz na seznam adres na Praze 1 s počtem automobilů na nich registrovaných (který někdo, kdo vydává parkovací oprávnění jistě musí mít, jinak by taková oprávnění sotva vznikla), kdy jste mě upozornili na problém s ochranou osobních údajů, vznáším doplňkový dotaz, který by problém s osobními údaji tak jak jej popisujete (zejména tam, kde je na adrese hlášena pouze 1 fyzická/právnická osoba) eliminoval a práci na zodpovězení dotazu značně usnadnil:

Žádám vás tedy o zaslání přehledu ADRES na Praze 1, které splňují podmínku více jak 3 registrovaných právnických nebo fyzických osob s trvalým bydlištěm na daném místě A ZÁROVEŇ s VÍCE JAK 3 registrovanými AUTOMOBILY na dané adrese.

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPP08CSF2E a značkou MHMP 910387/2018.

Datum podání dokumentu/spisu: 8.6.2018.
Odesílatelem dokumentu je odbor RFD.