Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/01 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury" pro jednání Vlády ČR dne 8.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Leinweberova Alena, Ministerstvo kultury

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze tohoto e-mailu posíláme Informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb.,

na základě žádosti o informace ze dne 15. 6. 2015.

 

S pozdravem

 

Alena Leinweberová

Oddělení rozpočtu

 

Ministerstvo kultury

odbor ekonomický

 

T     +420 257 085 396

E     [1][email address]

W    [2]www.mkcr.cz, [3]twitter.com/minkultury

 

A     kancelář (office)        Milady Horákové 139, 160 41, Praha 6

A     sídlo (official)            Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1

 

 

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. http://www.mkcr.cz/
http://www.mkcr.cz/
3. http://www.twitter.com/minkultury
http://www.twitter.com/minkultury