Informace k ZMĚNĚ č.1 INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Dotaz byl částečně úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt:
Jihomoravský kraj, Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

dne 15.2.2016 Váš úřad vydal rozhodnutí o

ZMĚNĚ č.1 INTEGROVANÉHO POVOLENÍ.

Č.j. JMK 23781/2016
Sp.Zn. S-JMK 100704/2014 OŽP/Mik

Prosím o zaslání podkladů k tomuto rozhodnutí:

– Oznámení plánované změny v provozu zařízení spojené se žádostí o změnu integrovaného povolení
– Provozní řád dle požadavků zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
– Provozní řád dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
– Vyhodnocení povinnosti zpracování základní zprávy dle příl. č. 2 k vyhl. č. 288/2013 Sb.
- Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno (ČIŽP), zn. ČIŽP/47/ŘI/1500074 043/15/BLV, ze dne 02.06.2015
- Vyjádření krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, č. j. JMK 80741/2015, ze dne 23.06.2015

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Jihomoravský kraj

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2016-04-09 13:50:12.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace k ZMĚNĚ č.1 INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
Identifikátor / Identier: KUJM0C1HU0FU

Jihomoravský kraj

8 příloh

------------------------------------------------
PID : KUJMP01IJH8B
Značka : JMK 60996/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor životního prostředí
Věc : Poskytnutí informací
Věc podrobně : Poskytnutí informací
Datum podání : 22.4.2016