Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Macháčková Martina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Informace k založené nové soukromé mateřské školce

Čekáme, až si Macháčková Martina přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Macháčková Martina

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych si v našem městě založit soukromou mateřskou školku. Žádám Vás o radu, a základní informace k tomu, jak a kde začít. S kým si po případě sjednat schůzku. Nevím vůbec co je k tomu třeba. Pokud budete tak laskavi, prosím bodově základní informace, co bych měla dělat. Moc děkuji za informace.

S přátelským pozdravem,

Macháčková Martina

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Vyřizování stížností a žádostí o informace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

30/10/2013

Vážená paní,

v příloze Vám zasíláme Vámi požadované informace.

 

S pozdravem

 

odbor legislativy a exekutivního servisu - 61

(vyřizování žádostí o informace a stížností)

 

 

From: Macháčková Martina <[1][FOI #619 e-mail] ??>
Date: Wed, 23 Oct 2013 17:08:11 +0200
To: epodatelna <[2]Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace k založené nové
soukromé mateřské školce

 

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

[redacted]

 

Žádám o následující informaci:

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych si v našem městě založit soukromou mateřskou školku. Žádám Vás
o radu, a základní informace k tomu, jak a kde začít. S kým si po případě
sjednat schůzku. Nevím vůbec co je k tomu třeba. Pokud budete tak laskavi,
prosím bodově základní informace, co bych měla dělat. Moc děkuji za
informace.

 

S přátelským pozdravem,

 

Macháčková Martina

 

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[3][FOI #619 e-mail] ??

 

 

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI
ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

 

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo
jiným posouzením

žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí,

že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.

Datum podání:

 

23/10/2013

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5][1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #619 e-mail] ??
2. [2]mailto:Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]
3. mailto:[FOI #619 e-mail] ??
4. [3]http://www.informaceprovsechny.cz/
5. [4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers
2. mailto:instituce
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Macháčková Martina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.