Informace k zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce „Léto s desítkou 2014“

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10:
- Elektronická kopie uzavřené smlouvy vč. všech případných dodatků
- Elektronické kopie přílohy č. 1 a 2. předloženého materiálu usnesení
- Na základě jakých kritérií byla vybrána společnost Nové umění, s. r. o.
- Byly osloveny i jiní dodavatelé? Pokud ano, kdo?

Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: 599
Datum: 25.6.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na schválení smlouvy o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce „Léto s desítkou 2014“
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. schvaluje
a)Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce „Léto s desítkou 2014“ se společností Nové umění, s. r. o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)Rozpočet akce „Zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce - Léto s desítkou 2014“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

II. ukládá
1. pí Čejkové, pověřené vedením OKP
1.1. podepsat smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 27. 6. 2014

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Informace k zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce „Léto s desítkou 2014““ bylo doručeno 29.07.2014 01:41:48 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-081309/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz