Informace k integrovanému povolení

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj, Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Váš úřad vydal dne dne 30.7.2007 integrované povolení pod Ć.j. JMK 28137/2007 a SpZn S- JMK 28137/2007 OŽP/Br k provozu zařízení „Intenzivní chov prasnic Statek Mutěnice“

Umístění: Jihomoravský kraj
okres Hodonín
obec Mutěnice
k.ú. Mutěnice

Fyzické osobě: Ing. Vojtěch Marek, Brněnská 213, 696 11 Mutěnice, IČ
61391000.

Jménem našeho ekologického spolku Vás tímto žádám o informaci zda:
- je nyní toto integrované povolení platné
- zda v tomto čase probíhá nebo proběhlo nějaké řízení o jeho změně či zrušení
- kým a kdy toto případné řízení bylo iniciováno (kopii dokumentu zašlete) a kdy bude ukončeno.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Jihomoravský kraj

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2015-02-20 17:38:23.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace k integrovanému povolení
Identifikátor / Identier: KUJM0C161G8D

Zlevorová Vendula, Jihomoravský kraj

1 příloha

Vážený pane Rozehnale,

na základě Vaší telefonické žádosti ze dne 10.03.2015 a s ohledem na to,
že dle Vašeho sdělení Vám nebyla doručena od Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, odpověď na žádost o
informace ohledně integrovaného povolení pro zařízení „Intenzivní chov
prasnic Statek Mutěnice“, v k. ú. Mutěnice, Vám tímto posílám tuto odpověď
prostřednictvím e-mailu.

Zároveň Vám sděluji, že dle údajů v naší databázi GINIS, prostřednictvím
které odesíláme zásilky elektronicky, byla naše odpověď doručena dne
27.02.2015.

 

Předmětný spis má spisovou značku S-JMK 23098/2015 OŽP/Zlv.

 

Dále bych Vás ráda upozornila, že pokud máte zřízenu datovou schránku, je
vhodnější žádat o zasílání informací do datové schránky. Děkuji za
pochopení.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

Mgr. Vendula Zlevorová

referentka IPPC, EIA a SEA

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí

oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

 

telefon: 541 652 682

fax: 541 651 579

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.kr-jihomoravsky.cz

kanc. č. 415A

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.kr-jihomoravsky.cz

Přemysl Rozehnal zanechal/a poznámku ()

Chválím tento úřad a jeho odbor životního prostředí. Když se zde na tomto portále dozvěděli, že odpověď stále nedorazila ( i přes to, že byla odeslána), kontaktovali mne telefonicky a obratem odpověď na můj dotaz poslali znovu rovnou pro jistotu na dvě adresy.