Informace k akci "Cyklostezka Mutěnka"

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Přemysl Rozehnal, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Požaduji seznam veškerých dokumentů k investiční akci "Cyklostezka Mutěnka", které má Váš úřad v rámci poskytnutí finančních prostředků pro DSO Mutěnka k dispozici.

Dále bych se rád informoval, zda v případě mého zájmu o některé z nich, tyto poskytujete v digitální podobě.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

SFDI - Martina Vlková, Státní fond dopravní infrastruktury

2 přílohy

V příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost.

 

S pozdravem

 

 

Martina Vlková

asistentka ředitele

Odbor kanceláře ředitele SFDI

 

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 19000 Praha 9,
IČ:70856508

tel.: 266 097 410/mobil.: 702 281 129, e-mail: [emailová adresa],
[1]http://www.sfdi.cz

 

[2]logo_sfdi

 

 

_________________________________________________

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění
naleznete na adrese
[3]http://www.sfdi.cz/pravni-dolozka-e-mail....

To read the Legal Disclaimer of this message, please click on the
following link [4]http://www.sfdi.cz/legal-disclaimer/ .

References

Visible links
1. http://www.sfdi.cz/
3. http://www.sfdi.cz/pravni-dolozka-e-mail...
4. http://www.sfdi.cz/legal-disclaimer/