Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Novotný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Informace IMSI catchers a jina zarizeni

Karel Novotný vznesl tento dotaz dotaz na POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Karel Novotný přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Karel Novotný

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám tímto o zaslání veškerých informací včetně prezentací,
návodů, analýz zákonného použití, memorand, zápisů jednání, manuálů
pro zaškolení, emailů a jiných dokumentů, komunikace a zakázek,
které se vztahují k používání zařízení „IMSI catcher“, „simulátorů
mobilní sítě“, „virtuálních BTS“, „rušiček mobilního signálu“ a
jiných zařízení určených pro monitorování, odposlech nebo trasování
mobilních sítí nebo jejich uživatelů a to elektronickou formou na email žadatele.

Zvláště pak žádám o tyto podklady:

1) Zákony, nařízení nebo zvláštní předpisy, které oprávňují policii
ČR k použití zařízení „IMSI catcher“, „simulátorů mobilní sítě“,
„virtuálních BTS“, „rušiček mobilního signálu“ a jiných zařízení
určených pro monitorování, odposlech nebo trasování mobilních sítí
nebo jejich uživatelů.

2) Komunikaci s poskytovateli telekomunikačních služeb, jako jsou
například provozovatelé mobilní sítě, které se dotýkají nebo se
zmiňují o „IMSI catcher“, „simulátorech mobilní sítě“, „virtuálních
BTS“, „rušičkách mobilního signálu“ a jiných zařízeních určených
pro monitorování, odposlech nebo trasování mobilních sítí nebo
jejich uživatelů.

3) Dohody a smlouvy s provozovateli telekomunikačních služeb, jako
jsou například poskytovatelé mobilní sítě, které se dotýkají nebo
se zmiňují o „IMSI catcher“, „simulátorech mobilní sítě“,
„virtuálních BTS“, „rušičkách mobilního signálu“ a jiných
zařízeních určených pro monitorování, odposlech nebo trasování
mobilních sítí nebo jejich uživatelů.

4) Statistiky o četnosti používání zařízení jako jsou „IMSI
catcher“, „simulátory mobilní sítě“, „virtuální BTS“, „rušičky
mobilního signálu“ a jiná zařízení určená pro monitorování,
odposlech nebo trasování mobilních sítí nebo jejich uživatelů.

5) Návody, manuály, dokumentace, memoranda, prezentace nebo jiné
materiály, které musí organizace používající „IMSI catcher“,
„simulátory mobilní sítě“, „virtuální BTS“, „rušičky mobilního
signálu“ a jiná zařízení určená pro monitorování, odposlech nebo
trasování mobilních sítí nebo jejich uživatelů následovat a
dodržovat.

6) Kontrakty, žádosti o cenové nabídky nebo objednávky pro veškerá
„IMSI catcher“, „simulátory mobilní sítě“, „virtuální BTS“,
„rušičky mobilního signálu“ a jiná zařízení určená pro
monitorování, odposlech nebo trasování mobilních sítí nebo jejich
uživatelů.

S pozdravem,

Karel Novotný

jiri.vokus@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Dobrý den,

požadované informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o
informace odeslány poštovní přepravou dne 10. dubna 2015 na adresu
žadatele uvedenou v žádosti.  

 

PhDr. Jiří Vokuš

 

POLICEJNÍ PREZIDIUM

ČESKÉ REBUBLIKY

Oddělení tisku a prevence

 

Strojnická 27

170 89   Praha 7

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Novotný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.