informace

Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Informace o pachtu pozemků.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace o pachtu pozemků.

Vážená paní, vážený pane,

proč a z jakého důvode nabyla zveřejněna informace o pachtu pozemků města Kouřimi.

Kolik bylo kandidátů, kolik nabízely za pacht, jejich pořadí a proč vyhrál ten co vyhrál.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-2052/2015

Žádost o informace podle dotaz – informace

Vážený pane,

Město Kouřim ohledně pachtu polí se plně řídilo legislativou. Celkem se o
pacht na pozemky

            P.č.      Výměra v ha         P.č.     Výměra v ha        
P.č.     Výměra v ha               

           241/4         0,3953           241/26         23,2955         
241/28         0,0683          

           261/0         5,9671           275/1            
6,1295          275/2           2,9995          

           284/12     46,8491           299/0           14,1617         
337/0           0,8196          

           244/0         0,3043           245/0            
0,0460          246/2           0,1057          

           275/3         0,0062           275/4            
0,0183          275/5           0,3461          

           275/9         0,0025           275/10           0,0932         
276/3           0,0539          

           247/4         0,0156           275/7            
0,0143          381/10         0,0579               

            247/1       10,7374             275/6       
     3,2806            301/0           0,0588

           266/0         0,0755           275/8             0,0020        

         vše v k. ú. Bošice

přihlásilo 15 uchazečů. Byla stanovena 2 kritéria pro výběr, a to
pachtovné a podnikatelský záměr. Jednotliví zájemci nabízeli pachtovné ve
výši od 5 500 – 10 150 Kč.

Nabídky zájemců byly jednotlivě posouzeny všemi členy rady města.

Bodový systém: 50 bodů pachtovné, 50 bodů podnikatelský záměr.

Propachtovatel polí získal v hodnocení nejvyšší bodový zisk.

 

 

 

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

 

ing.Marie Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Pane Kloudo,
odpověď města z 16.11.2015 je zavádějící a zcela nedostatečná.
Doporučila bych Vám doplnit Váš dotaz a vyžádat si opakovaně:
- jmenný seznam všech kandidátů (třeba jen počátečními písmeny (aby bylo vyhověno zákonu)
- uvedení konkrétní výše jednotlivých nabídek v Kč (1 - 15)
- pořadí uchazečů a základní rysy jejich podnikatelských záměrů

Konstatování, že město Kouřimi se "řídilo platnou legislativou" natož informace, že "jednotlivé nabídky byly jednotlivě posouzeny všemi členy rady" je absolutně
k ničemu.
Na to jste se přeci vůbec neptal.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Město Kouřim k vyřízení mé žádosti 'informace'.

Kolik a kdo byl přihlášen na akci HALA.
Proč nebyli zveřejněny všechny nabídky??

Prosím o doplnění mého dotazu ke sportovní hale, proč nebyli zveřejněny všechny nabídky a ty prosím dodatečně zveřejnit.
Jde jen o informaci běžného typu pro veřejnost.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/informa...

S přátelským pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Město Kouřim k vyřízení mé žádosti 'informace'.

Chci doplnit můj dotaz a žádám opakovaně:
- jmenný seznam všech kandidátů (třeba jen počátečními písmeny (aby bylo vyhověno zákonu)
- uvedení konkrétní výše jednotlivých nabídek v Kč (1 - 15)
- pořadí uchazečů a základní rysy jejich podnikatelských záměrů

Konstatování, že město Kouřimi se "řídilo platnou legislativou" natož informace, že "jednotlivé nabídky byly jednotlivě posouzeny všemi členy rady" je absolutně
k ničemu.
Na to jsem se přeci vůbec neptal.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/informa...

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm.

a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

 

Městský úřad Kouřim obdržel dne 21. 4. 2016 Vaši žádost podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen

„InfZ“) o poskytnutí informací, týkající se sportovní haly.

 

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti neuvádíte celé jméno, datum narození,
adresu

trvalého pobytu dle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ Vás tímto vyzýváme k
doplnění Vaší žádosti. (Hlavička, která je u každé žádosti o informace
povinná.)

 

V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode

dne, kdy Městský úřad Kouřim obdrží doplnění žádosti. Pokud žádost do 30

dnů ode dne doručení této výzvy nedoplníte, bude Vaše žádost odložena /§

14 odst. 5 písm. a) InfZ/.

 

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm.

a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Městský úřad Kouřim obdržel dne 22. 4. 2016 Vaši žádost podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen

„InfZ“) o poskytnutí informací.

 

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti neuvádíte celé jméno, datum narození,
adresu

trvalého pobytu dle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ Vás tímto vyzýváme k
doplnění Vaší žádosti.

 

Žádost vedenou Městském úřadem Kouřim jako č.j. KOU-883/2016 je nutné také

upřesnit, protože není zřejmé, jaká informace je požadována. Žádost není
srozumitelná.

 

V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode

dne, kdy Městský úřad Kouřim obdrží doplnění žádosti. Pokud žádost do 30

dnů ode dne doručení této výzvy nedoplníte, bude Vaše žádost odložena /§14
odst. 5 písm. a) InfZ/.

 

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda

tajemník

Klouda zanechal/a poznámku ()

Platíte daně a stát s takto získanými penězi nakládá. Financuje tak oblasti, které různými způsoby ovlivňují váš život, od zdravotní péče až po národní obranu. Některé instituce utrácejí peníze získané z daní lépe, jiné hůře. Čím více budete vědět o fungování vlády, o sestavování státního rozpočtu, o tom, jak se nakonec s těmito veřejnými prostředky nakládá, tím lépe můžete navrhovat zlepšení a ocenit ty, kteří naši zemi spravují dobře. Vy jako občan jste skutečným vlastníkem všech informací, které instituce shromáždily a vytvořily. Svobodný přístup k informacím je podmínkou svobodného rozhodování a demokracie.

Klouda zanechal/a poznámku ()

Tedy jsem

Otto Klouda
Mírové náměstí 80
28161 Kouřim
Nar. 31.7.1950 v Kolíně

ing.Marie Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Pane Kloudo, ty Vaše nacionále jsou automatickou součástí KAŽDÉHO Vašeho dotazu, který jste učinil prostřednictvím tohoto portálu Informace pro všechny. Do současnosti se nikdy a NIKDO z oslovených tzv. povinných subjektů takto hulvátsky nezachoval.
Všichni, které jsem nejen já do té doby prostřednictvím tohoto portálu oslovila - tzn. ani samotné město Kouřim do února t.r. , nebo např. Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo vnitra či Ministerstvo kultury, České dráhy, Správa železniční dopravní cesty atd. - uměli číst. U nás v Kouřimi "vymysleli" novou zdržovačku a zaklínací formuli, jak se zbavit nepohodlných tazatelů. To je v rozporu se skutečností i zákonem !!
Poprvé jsem se s touto "výzvou" od města Kouřim (tajemníka Ing.Kloudy) setkala u mého dotazu ze dne 18.2.2016 Neodsouhlasený návrh vyhlášky města a dne 4.3.2016 jsem (tamtéž) odkázala na doposud bezchybně fungující pravidla předkládání dotazů v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. (Můžete si přečíst tamtéž).
Postup tajemníka, který Vás vyzývá k doplnění Vašich osobních údajů lze považovat pouze za obstrukci. Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě se jedná o obstrukci již opakovanou, lze mít za to, že pan tajemník hodlá tyto praktiky užívat i nadále. Proti těmto neopodstatněným a nově zaváděným praktikám se budu bránit stížností. Váš případ bude její součástí.
Konsultovala jsem to okamžitě s pracovníky Informace pro všechny, a ty mi písemně toto mé stanovisko potvrdili.
P.S. Tu Vaši poznámku s osobními údaji město neuvidí. Doporučuji připojit se k mé stížnosti - sepíši nejpozději do 7 dnů. Zavolejte mi.

Klouda zanechal/a poznámku ()

Ok

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, nacionále jsem Vám poslal .

S pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ano, jsem si toho vědom,

S pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zrušte ten to dotaz

S pozdravem,

Klouda

Klouda zanechal/a poznámku ()

Prosím o zrušení dotazu, děkuji

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,si asi děláte srandu, co.

S pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

 

Povinný subjekt:

Městský úřad Kouřim

Mírové náměstí 145

281 61 Kouřim

 

Žadatel:

Klouda

 

Číslo jednací: KOU-1321/2016

Datum: 01. 07. 2016

 

 

 

Městský úřad Kouřim jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější
předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s § 14 odst. 5 pís. a) InfZ 
o žádosti pana  Kloudy ze dne 16. 6. 2016  takto:

 

Žádost se  odmítá.

 

Odůvodnění:

 

Dne 16. 6. 2016 byla Městskému úřadu Kouřim doručena žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadatele
pana Kloudy o poskytnutí informace. Žádost neobsahuje dostatek údajů o
žadateli dle § 14 odst. 2.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve
spojení s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolání
se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím města Kouřim
do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník