Informace

Jozef Trško vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně, pobočka v Jihlavě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

uctivě si Vás dovoluji požádat, abyste mi poskytli anonymizované vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě, ze dne 30.10.2014, sp. zn. 54 Co 305/2014, a to v elektronické formě.

Děkuji Vám a zůstávám s přátelským pozdravem,

Jozef Trško

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace" s
evidenčním číslem 71c5f95b-45ea-4744-ba2d-2543b4f46fc2 a s běžným číslem
153187/2015 bylo doručeno dne 23.09.2015 11:19:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám přípis ze dne 29.9.2015 vztahující se k sp. zn. Si
994/2015 včetně přílohy.

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]