HTTPS na webu Policie ČR

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR neměli požadované informace.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s nedostupností webu Policie ČR přes bezpečný protokol HTTPS a vaší odpovědí zaslanou serveru Root.cz tak, jak byla publikována na adrese https://www.root.cz/zpravicky/proc-nema-... vás žádám o poskytnutí následujících informací ve smysly zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

1. Jaký hardware je v současnosti pro reverzní proxy používán? Tj. výrobce, označení modelu nebo typu a parametry klíčových prvků, zejména procesoru, operační paměti, disků/úložiště a síťového rozhraní.
2. Jaký software je v současnosti pro reverzní proxy používán? Tj. výrobce, název, verze, případně edice operačního systému a software pro zpracování síťových požadavků.
3. Jaká je celková zátěž této reverzní proxy, alespoň přibližně? Tj. počet HTTP requestů vyřízených za den či měsíc.
4. Zda existují nějaké dokumenty z nichž vyplývá, že toto prostředí není schopno zavedení HTTPS výkonově zvládnout bez změny hardware. Např. studii, vyjádření dodavatele či správce. V případě že existují, žádám o jejich poskytnutí.
5. K čemu slouží stránka na URL http://www.policie.cz/admin, kde se očekává zadání uživatelského jména a hesla.
6. Jaký je obsah pojmu "formulářové rozhraní s jednoznačnou identifikací", tj. zejména jak se takové rozhraní liší od standardních webových formulářů.

Michal A. Valášek

david.schimmer@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

2 přílohy

Policejní prezidium České republiky obdrželo dne 4. 10. 2017 žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se problematiky uvedené v předmětu
této zprávy. Odpověď na tuto žádost byla dne 11. 10. 2017 odeslána
v listinné podobě na adresu, kterou žadatel ve své žádosti o informace
uvedl.

 

S pozdravem

pplk. Mgr. et Mgr. David Schimmer
rada

[1]+420 974 834 851
[2]+420 735 746 241
[3][emailová adresa]

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Oddělení tisku a prevence

Strojnická 27
170 89 Praha

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+420974834851
2. file:///tmp/tel:+420735746241
3. mailto:[emailová adresa]

Michal A. Valášek

Vážení,

podle § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím platí, že pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě.

Ve své žádosti považuji zodpovězení konkrétních otázek, což je zcela nepochybně možné učinit elektronicky. Dále pak žádám o poskytnutí dokumentů relevantních k položenému dotazu. I u nich je velice pravděpodobné, že pokud existují, existují v elektronické podobě, případně jsou do ní snadno převoditelné.

Z tohoto důvodu žádám povinný subjekt, aby splnil svou zákonnou povinnost a informaci poskytl v elektronické podobě e-mailem nebo do mé datové schránky.

Michal A. Valášek

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

Poštou a po urgenci datovou schránkou mi byla zaslána následující odpověď:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Vaši žádost posoudila a konstatuje, že požadované informace se nevztahují k jeho
působnosti. Na základě těchto skutečností Vám povinný subjekt sděluje, že Vaši žádost
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá a zároveň Vás odkazuje na
Ministerstvo vnitra České republiky, které je nositelem této informace.