Hospodaření společnosti České dráhy, a.s., a dceřiných společností za období leden až červen 2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce České dráhy, a.s. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu „Hospodaření společnosti České dráhy, a.s., a dceřiných společností za období leden až červen 2014“

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na vaší výzvu k doplnění mé žádosti sděluji, že požadovaný materiál projednal řídící výbor akciové společnosti České dráhy na zasedání dne 18. 8. 2014

S přátelským pozdravem,

David Havlík