hospitalisation and death data for Flu and RSV

Katharina Lauer vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Ministerstvo zdravotnictví neměli požadované informace.

Katharina Lauer

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

I am reaching out to make a request based on the Freedom of Information Act. I would like to request the following data points stratified by date, age group and sex for the time period 2010-2022.

Number of patients hospitalised with Flu, and in a separate column RSV (date [month], age group, sex)

Number of patients occupying ICU with Flu, and in a separate column RSV (date [month], age group, sex)

Total number of deaths in the country due to infection with Flu, and in a separate column RSV (date [month], age group, sex)

S přátelským pozdravem,

Katharina Lauer

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 30.6.2023 14:24:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - hospitalisation and death data for Flu and RSV elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 30.6.2023 14:24:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
30.6.2023 15:10:07

Vaše zpráva ze dne: 30.6.2023 14:24:48
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - hospitalisation and death data for Flu and RSV
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01ORHMP
Datum zaevidování: 30.6.2023 15:02:55

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
30.6.2023 15:10:07

Your message - dated 30.6.2023 14:24:48
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - hospitalisation and death data for Flu and RSV
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01ORHMP
Date of registration: 30.6.2023 15:02:55

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Číslo jednací: MZDR 19741/2023-3/MIN/KAN
Identifikátor dokumentu: MZDRX01OSQEP
Odesilatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2

Katharina Lauer

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Chtěl jsem se zeptat, zda je potřeba nějaké další upřesnění?

S přátelským pozdravem,

Katharina Lauer

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.7.2023 13:28:50 v obsahu zprávy: Re: 106_odložení elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.7.2023 13:28:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
25.7.2023 15:14:56

Vaše zpráva ze dne: 25.7.2023 13:28:50
v souboru: Re: 106_odložení
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01OZ0BN
Datum zaevidování: 25.7.2023 15:13:02

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
25.7.2023 15:14:56

Your message - dated 25.7.2023 13:28:50
in the file with the message contents [subject]:
Re: 106_odložení
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01OZ0BN
Date of registration: 25.7.2023 15:13:02

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Číslo jednací: MZDR 19741/2023-5/MIN/KAN
Identifikátor dokumentu: MZDRX01P1VBF
Odesilatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2