Horský hotel na Černé hoře - Rekonstrukce 2014

Švédská cesta, z. s. vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí přehledu všech finančních prostředků ÚMČ Praha 10 včetně prostředků jeho akciových společností, které byly v období od 1. 1. 2014 do 19. 12. 2014 utraceny za rekonstrukci Horského hotelu na Černé hoře. Dále žádám o zaslání všech uzavřených smluv a všech případných dodatků ke všem smlouvám se všemi zhotoviteli, kteří se na těchto rekonstrukcích ve zmíněném období podíleli.

Upřesňuji, že se jedná především o výměnu oken v celém hotelu, rekonstrukci části hotelu „tzv. vila“, rekonstrukci 2. poschodí hotelu, výměnu koberců v jídelně, recepci a ve vstupní části hotelu a rekonstrukci WC v přízemí.

V případě, že rozsah požadovaných informací překročí možnosti zaslání na email, budu považovat za vyřízení mé žádosti zveřejnění požadovaných informací ve formě příloh na webu http://praha10.cz/urad-mc/zakonne-inform..., kde si je budu moci stáhnout.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek - předseda spolku Švédská cesta, IČ: 02849798

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Horský hotel na Černé hoře - Rekonstrukce 2014“ bylo doručeno 23.12.2014 18:56:54 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-135559/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Kadochová Zdeňka (MHMP, OKC),

1 příloha

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

8 příloh

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

4 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz