Homologace nosičů kol na tažná zařízení

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo dopravy.

Jiří Grmela

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

kde lze nalézt aktualizovaný seznam homologovaných nosičů kol na tažné zařízení osobního automobilu,

děkuji
S přátelským pozdravem,

Jiří Grmela

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 7.6.2016 11:38:52
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Homologace nosičů kol na tažná zařízení

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 7.6.2016 11:38:52
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Homologace nosičů kol na tažná zařízení

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

Jiří Grmela

Polívkova 51

779 00 Olomouc

e-mail: [1][FOI #5377 e-mail] ??

 

 

Naše čj. 261/2016-072-Z106/4

 

Věc: žádost o informace ze dne 7. 6. 2016 – odpověď

 

Vážený pane,

 

dne 7. 6. 2016 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání, označení
jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Toto podání bylo zaevidováno podatelnou ministerstva téhož
dne pod čp. 31064/2016-MD-CKDP.  V tomto podání požadujete- cit.:  

 

„kde  lze nalézt aktualizovaný seznam homologovaných nosičů kol na tažné
zařízení osobního automobilu“.

 

Ministerstvo dopravy po prověření požadovaných informací musí bohužel
reagovat na Váš dotaz vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které
obdržíte doporučeně poštou.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5377 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...