Jana Lohonková

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

sdělte mi, prosím, které firmy z holdingu Agrofert čerpaly podporu z programu Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu ministerstva zemědělství, který je určen pro malé a střední podniky? A v jaké částce?

Budete tyto dotace zpětně vymáhat? Vzhledem k tomu, že firmy v rámci holdingu Agrofert nejsou malé ani střední.

S přátelským pozdravem,

Jana Lohonková

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - holding Agrofert dotace pro malé podniky, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 2/5/2021 10:52:04 PM
přijata a pod číslem 2021020522520440271 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 8705/2021-MZE-10041