Hodnocení zaměstnanců za rok 2019 na generálním ředitelství a výpomoc zaměstnanců oddělení trhu práce

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Úřad práce České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci týkající se státních zaměstnanců na generálním ředitelství, zda
a) bylo na Vašem úřadě provedeno provést služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019 a k jakému datu bylo ukončeno, popř. kdy bude provedeno a přibližně v jakém rozsahu v procentech provedeno nebylo.
b) kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem
c) kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující
d) kolik zaměstnanců bylo nebo má být v roce 2020 hodnoceno ještě jednou, protože dosáhli nevyhovujících výsledků?
e) k jakému datu snižujete či zvyšujete osobní příplatky na základě pravidelného služebního hodnocení?
f) jaký je průměrný měsíční osobní příplatek státních zaměstnanců k 1. 4. 2020 s rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance
- vynikajících odborníků
- s výsledky vynikající
-s výsledky velmi dobré
-s výsledky dobré
-s výsledky dostačující?

V mediích se vyskytly informace, že zaměstnanci generálního ředitelství museli/musí pracovat o víkendech, vypomáhají na jiných místech atd. Týká se tato situace také státních zaměstnanců v oddělení trhu práce? Kam byli případně zařazeni na výpomoc a pracovali o víkendech?

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Úřad práce České republiky

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Hodnocení zaměstnanců za rok 2019 na generálním ředitelství a výpomoc zaměstnanců oddělení trhu práce" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 27. 4. 2020 18:57:48, zaregistrováno bylo dne: 28. 4. 2020 7:03:29 pod číslem jednacím: UPCR-2020/51172.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Morávek Jacek Mgr. et Mgr. (GUP-AAA), Úřad práce České republiky

1 příloha

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme odpověď Úřadu práce ČR na Vaši žádost o informace ze dne 27. 4. 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem


Úřad práce ČR

Mgr. et Mgr. Jacek Morávek
vedoucí Oddělení právního
T: + 420 950 180 716
E: [emailová adresa]

Úřad práce ČR, Generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Datová schránka: 7hazk97
www.uradprace.cz

ukázat citované pasáže