Hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu osobních údajů

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda
a) bylo na Vašem úřadě provedeno provést služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019 a k jakému datu bylo ukončeno, popř. kdy bude provedeno a přibližně v jakém rozsahu v procentech provedeno nebylo.
b) kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem
c) kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující
d) kolik zaměstnanců bylo nebo má být v roce 2020 hodnoceno ještě jednou, protože dosáhli nevyhovujících výsledků?
e) k jakému datu snižujete či zvyšujete osobní příplatky na základě pravidelného služebního hodnocení?
f) jaký je průměrný měsíční osobní příplatek státních zaměstnanců k 1. 4. 2020 s rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance
- vynikajících odborníků
- s výsledky vynikající
-s výsledky velmi dobré
-s výsledky dobré
-s výsledky dostačující?

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

posta@uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.4.2020 19:03:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.4.2020 19:03:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ODPOVĚĎ, PROSÍME NEODPOVÍDEJTE.
NOTICE: THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, PLEASE DO NOT REPLY.

28.4.2020 11:02:58

Vaše podání ze dne: 27.4.2020 19:03:29, podané na adresu el. podatelny Instituce [Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOOUX00E0PYW
Datum zaevidování: 27.4.2020 19:03:29
Vaše mailová adresa: [FOI #8261 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Úřad pro ochranu osobních údajů

1 příloha

ukázat citované pasáže

> ------------------------------------------------