Hodnocení – dotace v kultuře

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o anonymizované údaje o bodování projektů hodnotitelskou komisí pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity pro rok 2020 v oblasti B – tedy o počty bodů jednotlivých, nikoliv však konkrétně jmenovaných členů komise, ze kterých byl posléze vypočítán bodový průměr, který sloužil jako podklad pro udílení dotací.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Trumpeš

Ing. Aneta Sedláčková, Město Boskovice

1 příloha

  • Attachment

    anonymn bodov hodnocen dosti v oblasti B dota n ho programu Kultura a volno asov aktivity 2020.pdf

    586K Download View as HTML

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslané v pátek dne 3. dubna 2020 do e-podatelny MěÚ Boskovice Vám v příloze zasíláme Vámi požadované anonymizované údaje o bodování projektů hodnotitelskou komisí pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity pro rok 2020 v oblasti B – tedy počty bodů jednotlivých, nikoliv však konkrétně jmenovaných členů komise, ze kterých byl posléze vypočítán bodový průměr, který sloužil jako podklad pro udílení dotací. Současně sdělujeme, že záměrně neuvádíme hodnocení u dvou žádostí, v rámci jejichž hodnocení minimálně jeden člen hodnotící komise daný projekt nehodnotil kvůli sdělení střetu zájmu. Toto nehodnocení vybrané žádosti by totiž umožnilo rozeznat konkrétního člena hodnotící komise, čímž by se přidělené body nestaly anonymní a podmínka anonymizace připustila vyhovění Vaší žádosti o informaci. Věříme, že sdělená informace touto formou a podobou Vám poskytne dostatečný obraz o systému hodnocení projektů podávaných do dotačního programu města Boskovice Kultura a volnočasové aktivity pro rok 2020 v oblasti B.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Aneta Sedláčková
Referent regionálního rozvoje
Městský úřad Boskovice, Odbor kancelář tajemníka
Oddělení školství, cestovního ruchu a volnočasových aktivit
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 488 627
www.boskovice.cz

ukázat citované pasáže