Hledám nadřízeného pana komisaře Procházky

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo vnitra měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,hledám nadřízeného pana komisaře Procházky!
Vzhlede k tomu,že v minulosti mě protikorupční oddělení,sdělilo,že věc postupují řediteli Krajské policie ,tak je z toho oznámení, pro mne i policii ředitel,Krajské policie vážený pan B.Radek Procházka.
Dne 26.06.2016 jsem měla tel.hovor s panem ředitelem Krajské policie,pan ředitel Procházka ,mě pozval k výpovědi ve věci Hyan.
Pozvánku jsem odmítla!
Policista,kuchař,zubař,zahradník-všichni mají jedno společné,dělat svojí práci pořádně.Nepůjdu znovu do restaurace,kde jsem dostala nepoživatelný guláš,stačilo jednou,že mi bylo po gulášku špatně.

KAM ŠLI PENÍZE Z DRAŽBY ?,KOMU A KDY? BYTOVÉ JEDNOTKY PANA JAROMÍRA KELÁRKA!DO NEURČITÉHO FONDU OPRAV.
_____________________________________________________________________________
TAJNÉ.
čj.1107/12 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK.JUDR.JAN DOBEŠ,POŽADUJE OD POLICIE ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI.DNE 27.06.2016.
______________________________________________________________________________

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.5.2016 14:51:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hledám nadřízeného pana komisaře Procházky elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.5.2016 14:51:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hledám n...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 27.5.2016 14:51:12
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX0302JOV.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

kohlerová olga

Povinný subjekt: Stachová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,infomace o nadřízeného pana Procházky jsem dostala poštou.

S pozdravem,

kohlerová olga

Informace pro všechny,

1 příloha

--ze zprávy byly odstraněny osobní údaje--

Od: Drncová Karin
Ministerstvo vnitra

31/5/2016

kancelář ministra vnitra

Nad Štolou 3

Praha 7

17034

Č. j. MV-7217-11 /KM-2016

Praha    1     .  června   2016
Počet listů:  1    
 

Vážená paní

Olga Köhlerová

 

e-mail: [FOI #5349 e-mail] ??

 

 

Upřesnění žádosti o poskytnutí informace podané dne 31. 5. 2016

 

            K Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 31. 5. 2016 „…
hledám nadřízeného pana komisaře Procházky!“, Vás žádáme podle § 14 odst.
5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, o upřesnění této žádosti. Žádost je
nesrozumitelná, je potřeba upřesnit údaje k osobě „komisaře Procházky“,
alespoň, kde slouží, u kterého útvaru Policie ČR, a to ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení této výzvy.

 

JUDr. Jaroslav Saveljev

Kancelář ministra vnitra

 

 

 

Vyřizuje:      Mgr. Drncová

tel. č.:          974832741

e-mail:         [[1]emailová adresa]

--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Informace pro všechny,

2 přílohy

--z přílohy byly odstraněny osovní údaje--

Od: Stachová Jana
Ministerstvo vnitra

8/6/2016

Dobrý den,

 V příloze zasílám Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podané dne
31.5.2016.

 
Jana Stachová

Kancelář ministra vnitra

oddělení podání osob
--