Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám aktuální znění materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím schválené Vládou ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

2 přílohy

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 20568p-17.pdf)(See attached file: Příloha č. 1 -
Materiál.zip)