Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 pro jednání Vlády ČR dne 27.června 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

7 příloh

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 12730p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Návrh_usnesení.pdf)(See attached file:
Příloha_2_Příloha_návrhu_usnesení.pdf)(See attached file:
Příloha_3_Předkládací_zpráva.pdf)(See attached file:
Příloha_4_Vypořádání_připomínek.pdf)(See attached file:
Příloha_5_Návrh_tiskové_zprávy.pdf)(See attached file:
Příloha_6_Další_příloha_materiálu.pdf)