Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Úřad vlády České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 pro jednání Vlády ČR dne 27.června 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

7 příloh

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 12730p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Návrh_usnesení.pdf)(See attached file:
Příloha_2_Příloha_návrhu_usnesení.pdf)(See attached file:
Příloha_3_Předkládací_zpráva.pdf)(See attached file:
Příloha_4_Vypořádání_připomínek.pdf)(See attached file:
Příloha_5_Návrh_tiskové_zprávy.pdf)(See attached file:
Příloha_6_Další_příloha_materiálu.pdf)