Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Úřad vlády České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 pro jednání Vlády ČR dne 15.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 29.6.2015 jsem Úřad Vlády ČR požádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně jsem žádal kopii materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 pro jednání Vlády ČR dne 15.6.2015 V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. mi Úřad Vlády ČR informace neposkytl. Tuto lhůtu pro poskytnutí informací přitom povinný subjekt neprodloužil, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení 30 denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Požaduji posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mé žádosti o informace. Pokud informace neposkytne Úřad Vlády ČR požaduji, aby jeho nadřízený orgán věc usnesením převzal a informace mi poskytl sám.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad vlády České republiky

8 příloh