Hlavně to náměstí.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,jde o naši Kouřim.
V plánu mají investovat peníze do rekonstrukce veřejného osvětlení v Sadové ulici, v ulici Gen. Svobody a v části ulice Dobropolská. Dále je v plánu nakoupit nové lavičky, koše a kolostavy na náměstí. Zrekonstruovat by se měly také cestičky v parku Na Hradbách, kde mimo jiné také přibudou koše a mělo by dojít i na vydláždění prostoru a výrobu pódia i sezení.

V příštím roce se Kouřimští chystají také na opravu oltáře, dveří a hřbitovních vrat. V plánu je také nová fasáda Kostela Nejsvětější Trojice.

Dalšími akcemi jsou údržby budov. Dojít by mělo například ke generální rekonstrukci střechy Mateřské školy. Kromě dětí myslí vedení města také na seniory, a tak je v plánu zateplení budovy domova pro seniory U Pražské brány. Vyměnit by se měla okna, dveře, dojít by mělo také na novou střechu včetně části krovů. Kouřimští budou kromě toho samozřejmě pokračovat v rekonstrukci Střelnice. V roce 2016 by měla přijít na řadu fasáda, ale také klempířské prvky, hlediště, jeviště a první patro. Tam se opraví elektrorozvody.

V plánu na následující rok je také rekonstrukce několika chodníků a vybudování nového chodníku. Kouřimští budou moci nově využívat chodník, který vznikne v Okružní ulici naproti Santiniho kapličce a povede až ke křižovatce ulic Okružní a Komenského.

Opravovat se podle plánu bude také autobusová zastávka u odbočky na Toušice i několik komunikací. Na náměstí pak dojde během roku k opravě dlažby, stejně tak jako na nádvoří domova pro seniory.
Zdroj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/k...

Převzato z Kolínského deníku.

A tak se ptám??

Toto jsou slova starostky na akce pro letošní rok, kdy začne výměna laviček na náměstí, kdy se začne opravovat dlažba na náměstí, je to jen vytahování starosty pro nějakou soutěž a nebo to bude opravdu provedeno.

A co to další ???

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1439/2016

Žádost o informace podle dotaz – Hlavně to náměstí

 

Vážený pane, vážená paní,

k Vaší žádosti o informace týkající se akcí zveřejněných v deníku pro
letošní rok Vám sdělujeme, že město není zodpovědné za to, co novináři
publikují.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
skoro každý novinář autorizuje články které vydává, tedy jsem přesvědčen že to bylo od starostky nezodpovědně se vytahovat do novin , aby se mohla ucházet o nějaké ocenění a je jí jedno jaké.Tedy do novin lže, jak je ji vlastní toto jednání.

Tedy se ptám , kdy se začne opravovat dlažba na našem náměstí, kdy se dodají nové lavičky na naše náměstí, byli několikrát slíbeny a nic,a proč je jich v parku 25 a na město se nedá žádná, a to do parku skoro nikdo nechodí jak jsem sám viděl.
Náměstí si zaslouží vaši pozornost, je to vizitka města , jako všude, jen ne u nás.

Svoje dotazy a vaše odpovědi zveřejňuji aby si i občané Kouřimi užili vaše lživé a nezodpovědné odpovědi.

S pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stále trvám na vaši odpověd´na mé dotazy k náměstí Kouřim.

S pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1439/2016

Žádost o informace podle dotaz – Dotaz hlavně to náměstí

 

Vážený pane, vážená paní,

na základě informace paní novinářky ze dne 27. 7. 2016, která je autorkou
článku v Kolínském deníku ze dne 29. 12. 2015, ze kterého jste vybral
citaci, uvádíme:

Novináři nemají povinnost autorizovat články (v uvedeném článku nebyla
žádná citace paní starostky ani nikoho jiného). Paní novinářka čerpala
v daném článku ze zápisu zastupitelstva města ze dne 30. 11. 2015. V daném
zápisu byl uveden bod jednání s názvem Návrh plánu údržby, rekonstrukcí,
investičních akcí a nákupu majetku (zásobník akcí) - rok 2016. Paní
novinářka slova „návrh“ a „zásobník akcí“ ve svém článku neuvedla. Dle
slov paní novinářky podmiňovací způsob uvedený v textu novinového článku
dává text do roviny možných realizací.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1667/2016

Žádost o informace podle dotaz – Hlavně to náměstí

 

Vážený pane, vážená paní,

 

na uvedený dotaz Vám bylo odpovězeno dne 09. 08. 2016.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na jasnou otázku, chci jasnou odpověď, to snad svedete jako starostka

S pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1833/2016

Žádost o informace podle dotaz – Hlavně to náměstí

 

Pane,  paní,

 

odpověď na Váš opakovaný dotaz Vám byla poskytnuta dne 24. 8. 2016.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník