Hlasovací zařízení (opakovaný dotaz)

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

způsob, jakým vaše MČ zveřejňuje jmenovité výsledky hlasování
zastupitelů, považuji za příkladný.

V této souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informaci.

1) Jaký je obchodní název hlasovacího zařízení (dále jen
„zařízení“), které městská část používá?

2) Jaký je vztah MČ k zařízení?
1. ve vlastnictví MČ
2. pronájem
3. nákup služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
4. Jiný. Jaký?

3) Cena
1. Pokud je hlasovací zařízení ve vlastnictví MČ, jaká je jeho
pořizovací cena?
2. Případně kolik stojí pronájem zařízení?
3. Případně jaké služby spojené s užíváním zařízení MČ nakupuje a
za jakou cenu?

4) Dodavatelé a provoz
1. Název dodavatele zařízení včetně IČ
2. Název případného dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s
užíváním a provozem zařízení
3. Případně název pracovní pozice zaměstnance Úřadu MČ, který
zajišťuje provoz zařízení

5) Data
1. Jaké výstupy a formáty dat zařízení umožňuje?
2. Jaké výstupy a formáty dat MČ užívá?

6) Popište, prosím, v krátkosti účel a způsob publikování
jmenovitých výsledků hlasování na webových stránkách MČ.

7) Žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu dokumentů včetně
jejich
názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě
Úřad MČ vlastní hlasovací zařízení, případně nakupuje služby
spojené s provozem zařízení, jsou-li zajišťovány externě.

Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus

Havel Tomáš, JUDr., Městská část Praha 5

1 příloha

Vážený pane,

 

dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, přikládám za povinný subjekt, Městskou část Praha 5,
odpovědi na Vaše dotazy:

1)      Městská část Praha 5 využívá hlasovací zařízení Ministr V –
elektronický hlasovací systém HLAS 3,91.

2)      Toto zařízení je ve vlastnictví Městské části Praha 5.

3)       Jeho pořizovací cena je 223 101,- Kč.

4)      Dodavatelem je Ladislav Ministr, IČ 13180266, provoz zajišťují
zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5, konkrétně referent podpory IT.

5)      Zařízení umožňuje VGA výstup.

6)      Účelem publikování jmenovitých výsledků hlasování je zajištění
transparentnosti a informování občanů, přičemž výsledky hlasování jsou
publikovány na webových stránkách Městské části Praha 5 tak, že je vždy
uveden konkrétní bod programu, text usnesení a jmenovitý výsledek
hlasování.

7)      Jediným dokumentem je kupní smlouva uzavřená mezi Městskou částí
Praha 5 a Ladislavem Ministrem, a to s účinností od 5. 5. 2009, vedená pod
číslem 2009/MHS/0/1-0309.

 

S pozdravem

 

[1]logo_p5mc_small

 

JUDr. Tomáš Havel

asistent tajemníka

 

Kancelář tajemníka

tel: 257000856

email: [email address]

 

References

Visible links