Hlasovací zařízení

Filip Kalfus vznesl tento dotaz dotaz na Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

1) Jaký je obchodní název HW a SW hlasovacího zařízení v užívání Poslanecké sněmovny?

2) Jaké finanční prostředky vydala Poslanecká sněmovna na nákup HW a SW hlasovacího zařízení?

3) Jaké jsou roční výdaje Poslanecké sněmovny na provoz hlasovacího zařízení?

4) Jaké služby spojené s užíváním zařízení Poslanecká sněmovna nakupuje?

5) Název dodavatele HW a SW hlasovacího zařízení včetně IČ

6) Název dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s užíváním a
provozem hlasovacího zařízení

7) Případně název pracovní pozice zaměstnance Poslanecké sněmovny,
který zajišťuje provoz zařízení

8) Žádám Vás kompletní seznam dokumentů, na jejichž základě Poslanecké sněmovny získalo do svého vlastnictví nebo využívá služby hlasovacího
zařízení. Tak aby seznam obsahoval:
- název dokumentu
- datum nabytí platnosti
- spisová značka

S přátelským pozdravem

Filip Kalfus

Pavel Smolek, Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

1 příloha

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme požadované informace o hlasovacím zařízení
Poslanecké sněmovny.

Těší nás Váš zájem o hlasovací zařízení. S pozdravem

Ing. Pavel Smolek
ředitel odboru informatiky
Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 4, 118 26  Praha 1
Tel.: +420 257 174 151