Hlasovací zařízení

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

1) Jaký je obchodní název HW a SW hlasovacího zařízení v užívání Hlavního města Prahy?

2) Jaké finanční prostředky vydalo Hlavní město Praha na nákup HW a SW hlasovacího zařízení?

3) Jaké jsou roční výdaje Hlavní město Praha na provoz hlasovacího zařízení?

4) Jaké služby spojené s užíváním zařízení Hlavní město Praha nakupuje?

5) Název dodavatele HW a SW hlasovacího zařízení včetně IČ

6) Název dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s užíváním a
provozem hlasovacího zařízení.

7) Případně název pracovní pozice zaměstnance Hlavního města Prahy, který zajišťuje provoz zařízení

8) Žádám Vás kompletní seznam dokumentů, na jejichž základě Hlavní město Praha získalo do svého vlastnictví a využívá služby hlasovacího
zařízení. Tak aby seznam obsahoval:
- název dokumentu
- datum nabytí platnosti
- spisová značka

S přátelským pozdravem

Filip Kalfus

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.1.2014 21:33:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hlasovací zařízení elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.1.2014 21:33:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 28.1.2014 09:26:28

Vaše podání ze dne: 27.1.2014 21:33:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hlasovací zařízení podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MHMPXOZ0UXXE
Datum zaevidování: 28.1.2014 09:04:33
Vaše evidenční údaje: Kalfus Filip, Průběžná /11, 10000 Praha, [FOI #734 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Motejzíková Květoslava

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz

Neufusová Silvie (MHMP, OPH), Hlavní město Praha

1 příloha