Hlasovací zařízení

Filip Kalfus vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 6

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

způsob, jakým vaše MČ zveřejňuje jmenovité výsledky hlasování zastupitelů, považuji za příkladný.

V této souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informaci.

1) Jaký je obchodní název hlasovacího zařízení (dále jen „zařízení“), které městská část používá?

2) Jaký je vztah MČ k zařízení?
1. ve vlastnictví MČ
2. pronájem
3. nákup služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
4. Jiný. Jaký?

3) Cena
1. Pokud je hlasovací zařízení ve vlastnictví MČ, jaká je jeho pořizovací cena?
2. Případně kolik stojí pronájem zařízení?
3. Případně jaké služby spojené s užíváním zařízení MČ nakupuje a za jakou cenu?

4) Dodavatelé a provoz
1. Název dodavatele zařízení včetně IČ
2. Název případného dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
3. Případně název pracovní pozice zaměstnance Úřadu MČ, který zajišťuje provoz zařízení

5) Data
1. Jaké výstupy a formáty dat zařízení umožňuje?
2. Jaké výstupy a formáty dat MČ užívá?

6) Popište, prosím, v krátkosti účel a způsob publikování jmenovitých výsledků hlasování na webových stránkách MČ.

7) Žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu dokumentů včetně jejich
názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě Úřad MČ vlastní hlasovací zařízení, případně nakupuje služby spojené s provozem zařízení, jsou-li zajišťovány externě.

Děkuji!

Filip Kalfus

Městská část Praha 6

2 přílohy

Vážený pane Kalfusi,

na základě Vaší žádosti o informaci podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si Vám dovolujeme
poskytnout následující informace:

1) Jaký je obchodní název hlasovacího zařízení (dále jen „zařízení“),
které městská část používá?

Zařízení Televic a SW PublicVote.

2) Jaký je vztah MČ k zařízení?
1. ve vlastnictví MČ
2. pronájem
3. nákup služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
4. Jiný. Jaký?

Zařízení je ve vlastnictví MČ a pro jednání ZMČ Praha 6 je objednávána
obsluha.

3) Cena
1. Pokud je hlasovací zařízení ve vlastnictví MČ, jaká je jeho
pořizovací cena?
2. Případně kolik stojí pronájem zařízení?
3. Případně jaké služby spojené s užíváním zařízení MČ nakupuje a za
jakou cenu?

Cena Televic 1 270 tis. Kč
Cena SW 179 tis. Kč
Obsluha zařízení pro jednání ZMČ 6 tis. Kč

4) Dodavatelé a provoz
1. Název dodavatele zařízení včetně IČ
2. Název případného dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s užíváním a
provozem zařízení
3. Případně název pracovní pozice zaměstnance Úřadu MČ, který zajišťuje
provoz zařízení

Dodavatel – Konstruktiva Branko, a.s. IČ 18629628
Služby – MediaWork grup s r.o. IČ 28451571
Vedoucí oddělení informatiky

5) Data
1. Jaké výstupy a formáty dat zařízení umožňuje?
2. Jaké výstupy a formáty dat MČ užívá?

Data jsou exportována v xml a pdf formátu a MČ je využívá oboje.

6) Popište, prosím, v krátkosti účel a způsob publikování jmenovitých
výsledků hlasování na webových stránkách MČ.

Účelem je informování veřejnosti a způsob publikování je přes
administrativní rozhraní.

7) Žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu dokumentů včetně jejich
názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě Úřad
MČ vlastní hlasovací zařízení, případně nakupuje služby spojené s
provozem zařízení, jsou-li zajišťovány externě.

Nákup: Smlouva o dílo č. S62/2011/OI ze dne 7.3.2011
Obsluha: jednotlivé objednávky - viz příloha

S pozdravem Ivan Kváš

Úřad městské části Praha 6
Československé armády 23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 777
mobil: +420 724 782 453
e-mail: [email address]

(See attached file: obj2012.xls)(See attached file: obj2013.xls)