Hlasovací zařízení

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 5 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

způsob, jakým vaše MČ zveřejňuje jmenovité výsledky hlasování zastupitelů, považuji za příkladný.

V této souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informaci.

1) Jaký je obchodní název hlasovacího zařízení (dále jen „zařízení“), které městská část používá?

2) Jaký je vztah MČ k zařízení?
1. ve vlastnictví MČ
2. pronájem
3. nákup služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
4. Jiný. Jaký?

3) Cena
1. Pokud je hlasovací zařízení ve vlastnictví MČ, jaká je jeho pořizovací cena?
2. Případně kolik stojí pronájem zařízení?
3. Případně jaké služby spojené s užíváním zařízení MČ nakupuje a za jakou cenu?

4) Dodavatelé a provoz
1. Název dodavatele zařízení včetně IČ
2. Název případného dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
3. Případně název pracovní pozice zaměstnance Úřadu MČ, který zajišťuje provoz zařízení

5) Data
1. Jaké výstupy a formáty dat zařízení umožňuje?
2. Jaké výstupy a formáty dat MČ užívá?

6) Popište, prosím, v krátkosti účel a způsob publikování jmenovitých výsledků hlasování na webových stránkách MČ.

7) Žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu dokumentů včetně jejich
názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě Úřad MČ vlastní hlasovací zařízení, případně nakupuje služby spojené s provozem zařízení, jsou-li zajišťovány externě.

Děkuji!

Filip Kalfus

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o prošetření velkého zpoždění ve zpracování odpovědí MČ Praha 5 na můj dotaz z 6. září 2013 a písemnou zprávu o důvodech nedodržení zákonných lhůt. Zároveň Vás žádám o urychlenou odpověď na původní dotaz. Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus