Hlasovací zařízení

Filip Kalfus vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 3

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

způsob, jakým vaše MČ zveřejňuje jmenovité výsledky hlasování zastupitelů, považuji za příkladný.

V této souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informaci.

1) Jaký je obchodní název hlasovacího zařízení (dále jen „zařízení“), které městská část používá?

2) Jaký je vztah MČ k zařízení?
1.ve vlastnictví MČ
2.pronájem
3.nákup služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
4.Jiný. Jaký?

3) Cena
1.Pokud je hlasovací zařízení ve vlastnictví MČ, jaká je jeho pořizovací cena?
2.Případně kolik stojí pronájem zařízení?
3.Případně jaké služby spojené s užíváním zařízení MČ nakupuje a za jakou cenu?

4) Dodavatelé a provoz
1.Název dodavatele zařízení včetně IČ
2.Název případného dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
3.Případně název pracovní pozice zaměstnance Úřadu MČ, který zajišťuje provoz zařízení

5) Data
1. Jaké výstupy a formáty dat zařízení umožňuje?
2. Jaké výstupy a formáty dat MČ užívá?

6) Popište, prosím, v krátkosti účel a způsob publikování jmenovitých výsledků hlasování na webových stránkách MČ.

7) Žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu dokumentů včetně jejich
názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě Úřad MČ vlastní hlasovací zařízení, případně nakupuje služby spojené s provozem zařízení, jsou-li zajišťovány externě.

Děkuji!

Filip Kalfus

Městská část Praha 3

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Hlasovací zařízení“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny a zařazena do fronty zpracování. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [email address]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Hlasovací zařízení“ bylo doručeno 06.09.2013 08:58:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem $UMCP3 084669/2013 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '#protokol#'.

Pro otevření souboru typu PDF lze využít např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, které je zdarma k dispozici ke stažení z webových stránek společnosti Adobe.

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [email address]
web: www.praha3.cz

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Městská část Praha 3, Úřad městské části

20/9/2013

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [[1]email address]
web: [2]www.praha3.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.praha3.cz/

Povinný subjekt: Městská část Praha 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za částečnou odpověď a prosím Vás o zodpovězení zbývajících otázek.

1) Jaké služby spojené s užíváním hlasovacího zařízení MČ Praha 3 nakupuje?

2) Jaká je celková cena služeb?

3) Jaká je dílčí cena pronájmu a případných služeb bezprostředně spojených s užíváním hlasovacího zařízení Zastupitelstvem Praha 3?

4) Dále Vás žádám o kompletní seznam dokumentů, včetně jejich názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě Úřad MČ používá hlasovací zařízení.

Pro přehlednost Vás prosím o ocitování otázek před jednotlivými odpověďmi.

Prosím Vás také o anonymizaci osobních dat ve Vaší odpovědi. Dokument bude opět automaticky publikován na veřejně přístupném internetovém portálu infoprovsechny.cz .

Děkuji!

S pozdravem

Filip Kalfus

Městská část Praha 3

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše zpráva ve věci „Re: Žádost o informace podle dotaz - Hlasovací zařízení“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny a zařazena do fronty zpracování. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [email address]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Re: Žádost o informace podle dotaz - Hlasovací zařízení“ bylo doručeno 01.10.2013 10:14:16 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem $UMCP3 093032/2013 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '#protokol#'.

Pro otevření souboru typu PDF lze využít např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, které je zdarma k dispozici ke stažení z webových stránek společnosti Adobe.

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [email address]
web: www.praha3.cz

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Městská část Praha 3, Úřad městské části

15/10/2013

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [[1]email address]
web: [2]www.praha3.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.praha3.cz/