Hlasovací zařízení

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

způsob, jakým vaše MČ zveřejňuje jmenovité výsledky hlasování zastupitelů, považuji za příkladný.

V této souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informaci.

1) Jaký je obchodní název hlasovacího zařízení (dále jen „zařízení“), které městská část používá?

2) Jaký je vztah MČ k hlasovacímu zařízení?
1.ve vlastnictví MČ
2.pronájem
3.nákup služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
4.Jiný. Jaký?

3) Cena
1.Pokud je hlasovací zařízení ve vlastnictví MČ, jaká je jeho pořizovací cena?
2.Případně kolik stojí pronájem zařízení?
3.Případně jaké služby spojené s užíváním zařízení MČ nakupuje a za jakou cenu?

4) Dodavatelé a provoz
1.Název dodavatele zařízení včetně IČ
2.Název případného dodavatele (včetně IČ) služeb spojených s užíváním a provozem zařízení
3.Případně název pracovní pozice zaměstnance Úřadu MČ, který zajišťuje provoz zařízení

5) Data
1. Jaké výstupy a formáty dat zařízení umožňuje?
2. Jaké výstupy a formáty dat MČ užívá?

6) Popište, prosím, v krátkosti účel a způsob publikování jmenovitých výsledků hlasování zastupitelů na webových stránkách MČ.

7) Žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu dokumentů včetně jejich
názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě Úřad MČ vlastní hlasovací zařízení, případně nakupuje služby spojené s provozem zařízení, jsou-li zajišťovány externě.

Děkuji!

Filip Kalfus

Městská část Praha 1

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 558 54de1683 infoprovsechny.cz 514b9680e10a3967b4e4ddb7211740b6.zip

    3K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

             Č. j.                                                        
                    Vyřizuje / linka                                      
                                                      Datum
             MČP1 127546/2013                                            
      E. Doubravová/668                                                  
                           09.09.2013                          
             I-66/13                                                      
                                                                         
     
 Věc: potvrzení o zaevidování Žádosti o poskytnutí informace podle zák.
106/1999 Sb., o svobodném
          přístupu k informacím
         

Vážený pane,

sdělujeme Vám, že dne 6.9.2013 zaevidovalo oddělení právní, kontroly a
stížností Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 Vaši Žádost o
poskytnutí informace podle Zák. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, která se týká hlasovacího zařízení používaného na Zastupitelstvu
městské části Praha 1.

V souladu s ust. §17 odst. 3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace je Vám Úřad městské části Praha 1 oprávněn zaslat
Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku úhrad za poskytnutí
informace podle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem
Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Městská část Praha 1

23/9/2013

Dobré odpoledne,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem                                                              
       
Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[[1]email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. [2]file:///tmp/www.praha1.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. file:///tmp/www.praha1.cz