Hazeni vajicek - odlozeni veci

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Dvořák

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání rozhodnutí o odložení věci/věcí týkající se postupu některých demonstrantů při vystoupení prezidenta na pražském Albertově dne 17. listopadu 2014 ("házení vajíček").

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Dvořák

Městská část Praha 2

Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Hazeni vajicek - odlozeni veci“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Odesláno: 25.04.2015 09:48:59
Doručeno: 26.04.2015 06:00:04

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

1 příloha

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Hazeni vajicek - odlozeni veci“ bylo přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Odesláno: 25.04.2015 09:48:59
Doručeno: 26.04.2015 06:00:04
Číslo jednací: MCP2/044373/2015

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Jícha Ondřej, Městská část Praha 2

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám rozhodnutí o částečném odepření poskytnutí informací
spolu s jeho přílohou.

 

S pozdravem

 

Ondřej Jícha

pověřen vedením odboru správních agend

[1]Description: cid:image002.jpg@01CA2FDA.E73EA9A0

nám. Míru 600/20

120 39 Praha 2

tel.: 236 044 313, 607 615 466

[2][email address]

[3]www.praha2.cz

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]
3. http://www.praha2.cz/