"Hazeni vajicek na prezidenta" - nove rozhodnuti

Městská část Praha 2 neměli požadované informace.

Zdeněk Dvořák

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás tímto o zaslání nového rozhodnutí ve věci R-1092,1093/14/OSA-OPR/Jich ve věci "házení vajec na prezidenta".

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Dvořák

Městská část Praha 2

Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - "Hazeni vajicek na prezidenta" - nove rozhodnuti“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Odesláno: 28.07.2015 09:40:03
Doručeno: 28.07.2015 10:00:01

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

1 příloha

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - "Hazeni vajicek na prezidenta" - nove rozhodnuti“ bylo přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Odesláno: 28.07.2015 09:40:03
Doručeno: 28.07.2015 10:00:01
Číslo jednací: MCP2/077762/2015

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [email address]
web: www.praha2.cz

Jícha Ondřej,

1 příloha

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání nového rozhodnutí ve
věci vedené pod zn. R-1092,1093/14/OSA-OPR/Jich („házení vajec na
prezidenta“) Vám mohu pouze sdělit, že žádné nové rozhodnutí vydáno
nebylo, a to z důvodu, že spisový materiál si vyžádaly orgány činné
v trestním řízení.

 

S pozdravem

 

Ondřej Jícha

pověřen vedením odboru správních agend

[1]Description: cid:image002.jpg@01CA2FDA.E73EA9A0

nám. Míru 600/20

120 39 Praha 2

tel.: 236 044 313, 607 615 466

[2][email address]

[3]www.praha2.cz

 

References

Visible links
2. file:///tmp/[email address]
3. http://www.praha2.cz/