Havelský trh

Dotaz byl úspěšný.

Hana Huntová

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se dozvěděla více o Havelském tržišti v Havelské ulici, Praha 1 a způsobu jeho správy. Předpokládám, že Havelský trh patři MČ Praha 1, která buď sama, nebo přes nějakého správce tento trh provozuje.

Můžete mi prosím odpovědět na následující otázky:

1. Kdo a jakým způsobem rozhoduje kdo si pronajme stánek na tomto tržišti?

2. Jsou zde stanovena nějaká omezení či preference v prodávaném sortimentu, kdo je stanovuje a kdo tato omezení vykonává a kontroluje?

3. Za jakých podmínek jsou jednotlivé stánky pronajímány (cena, období atd.). Kdo dodržování stanovených podmínek kontroluje?

4. Pokud existuje jeden správce Havelského tržiště, o jaký subjekt se jedná, jakým způsobem byl vybrán a jakou odměnu za to pobírá (pokud existuje smlouva, prosím poskytněte ji), pokud možno jako elektronickou přílohu.

5. Jako nestarší dochované tržiště v centru Prahy by podle mne tento trh mohl díky své tradici a umístění nabídnout atraktivní a zajímavý sortiment, který by obohatil turistické zážitky na straně jedné (místo strašných moduritových obrázků Prahy za 20 Kč) a nám, kteří v centru Prahy pracujeme nabídnout také třeba příležitost vybrat si chutné ovoce, zeleninu či jinou pochutinu (dnes je kromě omezeného, stále se opakujícího sortimentu ovadlého ovoce a zeleniny ještě běžná nabídka předražené misky ovoce za stejnou cenu každém stánku). Proto bych se ráda zeptala, zda jsou nějaké plány na zatraktivnění tohoto tržiště? Kdo je případně na MČ Praha 1 za tuto oblast zodpovědný? Jde s tím něco dělat?

Předem děkuji za odpovědi, omlouvám se, že je to tak rozsáhlé, ale je mi opravdu líto, že na takovém místě neumíme ukázat jak zajímavé produkty a výrobky v ČR máme a ráda bych s tím něco udělala.

S přátelským pozdravem,

Hana Huntová

Městská část Praha 1

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 468 41054b09 infoprovsechny.cz 3dbc71b3ea966b0ccc14e538923b8965.zip

    3K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Hana Huntová zanechal/a poznámku ()

MČ Praha 1 mi poslali poštou doporučený dopis, který potvrzuje, že mou žádost obdrželi. Zákon žádné takové potvrzení nevyžaduje, netuším, proč mají potřebu takové potvrzení poslat a já kvůli tomu musím chodit na poštu.

Také mne dopisem varovali, že mají právo žádat o úhradu nákladů. Nechci žádnou práci navíc, informace, které žádám by měly být při transparentní správě veřejných prostor k dispozici automaticky bez mé žádosti, tak uvidím, zda to na MČ Praha 1 vidí stejně.

Trochu očekávám, že ani jejich odpověď nepřijde elektronicky, i když to je v mé e-mailové žádosti výslovně požadováno. Podepsaný pan JUDr. Petr Dětský, vedoucí, Oddělení právní, kontroly a stížností, mi slíbil, že to bude v zákonné lhůtě. Tak se budu 17. července těšit na odpověď.

Městská část Praha 1

3 přílohy

Vážená paní Huntová,
v příloze Vám zasíláme vyřízení Vaší Žádosti o informace podle §106 /1999
Sb + přílohy k odpovědi.

děkuji

Lenka Sehnoutková
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 292
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz