Hala - katastrální mapa, požadavky sportovních oddílů

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si zažádat o zaslání materiálu, který byl přílohou bodu č. 16 Prověření možnosti umístění sportovní haly - lokalita ul. Hybešova na jednání městské rady 4. 12. 2018. (Přílohu materiálu tvoří hala - katastrální mapa, požadavky sportovních oddílů.)

S přátelským pozdravem,

Tomáš Trumpeš

Informace pro všechny o.s.,

epodatelna, Město Boskovice [1]11/2/2019

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.2.2019 09:36:11 v obsahu
zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Hala - katastrální mapa,
požadavky sportovních oddílů elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.2.2019 09:36:11 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením
příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal)
has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the
file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Boskovice ...

Vaše podání ze dne: 11.2.2019 09:36:11 v obsahu zprávy: Žádost o informace
podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUBOX00QATZ0
Datum zaevidování: 11.2.2019 11:24:39
Váš osobní přístupový kód: MUBOSE040PCI
Vaše evidenční údaje: TRUMPEŠ TOMÁŠ, -----personal data deleted------

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zemachová...

...

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUBOX00QATZ0MUBOSE040PCI", nebo
použijt...

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ha...

Ing. Petr Zouhar, Město Boskovice

2 přílohy