Martin Turček

Povinný subjekt: Univerzita Karlova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o nasledovné informace:
1. Obstarávací cena simulátoru pacienta Hal S3201
2. Specifikace zakoupeného modelu simulátoru pacienta Hal S3201, včetně specifikace příslušenství

Simulátor je položkou 228 (strana 29) následovního výkazu majetku UK:
https://www.cuni.cz/UK-6929-version1-pri...

S přátelským pozdravem,

Martin Turček
Schurmannova 7, 94901, Nitra, Slovenská Republika

Popová Daniela, Univerzita Karlova

1 příloha

 

Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme odpověď kvestorky na Vaší žádost ze dne 24.10.2017
o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.

 

S pozdravem

                                                                        
                JUDr. Daniela Popová

                                                                                           
Oddělení kontroly

Šoukal Adam,

2 přílohy

Vážený pane Tučku.

 

Zasíláme Vám na základě Vaší žádosti dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím veškeré požadované informace.

 

Zároveň dané informace zveřejňujeme ve veřejné části internetových stránek
Lékařské fakulty v Plzni.

 

S pozdravem

 

Mgr. Adam Šoukal

Vedoucí právního oddělení

 

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

 

' +420 377 593 488

* [1][emailová adresa]

 

Upozornění :

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její
přílohy v žádném ohledu  Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této
zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím
případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním
směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
odpovědnost Univerzity Karlovy.

 

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any
attached files) is intended purely for informational purposes and does not
represent a binding agreement on the part of Charles University. The text
of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to
conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a
contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor
does it create any pre-contractual liability on the part of Charles
University.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]