Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
V souvislosti dotazem na téma hluk z Gutovky (a chybějící finance na odhlučnění kluziště) jsem se dotazoval na hospodářské výsledky (přehled nákladů a a výdajů) areálu Gutovka. Obdržel jsem část odpovědi a byl jsem odkázán na Praha 10 majetková a.s., která ale na dotaz nereaguje.

Může MU Praha 10 (jakožto jediný vlastník Majetkové a.s.) vyžádat hospodářské výsledky areálu od Majetkové a.s. a zveřejnit je?

Pokud ne, jaký je postup pro zveřejnění těchto informací, když dotyčný subjekt (Majetková a.s.) informace poskytnout nechce?

děkuji
S přátelským pozdravem,

Tomas Kozak

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Gutovka-hospodářské výsledky“ bylo doručeno 04.04.2017 21:54:42 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-038068/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: ÚMČ Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji a zasílám upřesnění dotazu. Zajímá mě obecný přehled,toho kolik vlastně provoz areálu stojí (a jak významné jsou tedy náklady na případné odhlučnění)
Pokusím se upřesnit, předpokládám, že subjektem který se stará o ekonomiku areálu je Praha10 Majetková, ne městská část:
Náklady a výnosy za rok 2016
- náklady na údržbu jednotlivých sportovišt
- náklady na mzdy zaměstnanců areálu
- náklady na provoz (energie)
- výnosy z pronájmu sportovišť
- výnosy z pronájmu areálu na firemní akce
- výnosy z pronájmu reklamních ploch a komerčních prostor (obchod, stánek)
- dotace od městské části (pokud jsou)

Nevím co dalšího může být součástí nákladů nebo výnosů (a kdo má co ve své pravomoci - zda úřad nebo P10 majetková), ale asi je srozumitelný záměr - kolik vlastně provoz areálu daňové poplatníky stojí. Mě osobně zajímá, jak významné (v rámci ekon.situace areálu) mohou být náklady na odhlučnění kluziště, o které už bojujeme několik let. (nebo význam pronájmu kluziště o 1-2 hodiny déle do desáté večerní)

děkuji a jsem s pozdravem
Tomáš Kozák

S pozdravem,

Tomas Kozak

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Re: Žádost o informace podle 106/1999 Sb. k dotazu ze dne 4. 4. 2017“ bylo doručeno 24.04.2017 21:00:21 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-044949/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

  • Attachment

    Kozak Tomas Gutova 21234.26 P10 poskytnuti informace k upresneni zadosti.pdf

    619K Download View as HTML

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
dotaz ohledně hospodářských výsledků Gutovka byl zodpovězen jen částečně, prosím o doplnění informací v těchto bodech:

a) výnosy z pronájmu areálu na firemní akce
b) Výnosy z pronájmu reklamních ploch
c) náklady na údržbu sportovišť - zde by mě konkrétně zajímaly náklady na výměny trávníku, to bude pravděpodobně největší náklad

Tyto body byly v předchozím dotazu odmítnuty - znamená to, že tyto informace neexistují a že nejsou nikde evidovány? Kde se dají dohledat / vyžádat?

Rád bych ještě doplnil o dotaz na plánovaný rozpočet na odhlučnění kluziště - v odpovědi je zmiňována návratnost investice - u odhlučnění se počítá s návratností investice? Z jakého důvodu je náklad na odhlučnění spojen s rekonstrukcí lanového parku? Kde je možné nahlédnout do tohoto plánovaného rozpočtu, případně kde bude zveřejněn? (dle předchozí odpovědi se jedná o 3mil korun na rekonstrukci lanového parku a odhlučnění)

Děkuji
Tomáš Kozák

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/gutovka...

S přátelským pozdravem,

Tomas Kozak

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Gutovka-hospodářské výsledky“ bylo doručeno 23.05.2017 22:14:47 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-055757/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

  • Attachment

    Kozak Tomas Gutova 2134 odpoved na zadost o poskytnuti informace dle zakona c.106.1999.pdf

    271K Download View as HTML

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz