GIS - zastávky autobusové dopravy

Dotaz byl úspěšný.

Filip Štědronský

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu zastávek veřejné autobusové dopravy v kraji s jejich názvy a zeměpisnými souřadnicemi v digitální podobě v libovolném strojově zpracovatelném formátu (GeoJSON, shapefile, XML, CSV, ...). Tento seznam zjevně exiistuje, protože se z něj generuje mapa Autobusové a železniční zastávky, zóny IDP na Geoportálu Plzeňského kraje.

S přátelským pozdravem,

Filip Štědronský

Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Plzeňský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a
bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - GIS - zastávky autobusové dopravy
Datum doručení: 27.12.2019 1:31:34
Evidenční číslo: PK-121896/19

Spisová služba Athena, Plzeňský kraj

3 přílohy

Dokument - č.j. PK-KDS/173/20
Zpracoval: Tomáš Krásný
Evidenční číslo: PK-3021/20
[1]PK-3021/20
Věc: Poskytnutí informace

References

Visible links
1. http://kronos/athena/default.aspx?Key_Pr...