GIS - zastávky autobusové dopravy

Dotaz byl úspěšný.

Filip Štědronský

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu zastávek veřejné autobusové dopravy v kraji s názvy a zeměpisnými souřadnicemi v libovolném strojově zpracovatelném formátu (GeoJSON, shapefile, KML, XML, CSV, ...). Tento seznam zřejmě existuje, neb se z něj generuje vrstva zastávek na Mapě dopravní infrastruktury ústěckého kraje (https://ags.kr-ustecky.cz/arcgis/rest/se...). Ovšem tato služba poskytuje jen grafické mapy, ne strojově zpracovatelná data.

S přátelským pozdravem,

Filip Štědronský

Malec Václav, Ústecký kraj

3 přílohy

Spis: KUUK/001676/2020/DS; odpověď JID: KUUK/006958/2020/DS

 

Vážený pane Štědronský,

 

v příloze naleznete odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

[1]logo text A2

 

Václav Malec

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení dopravní obslužnosti

Manažer kvality a analytik veřejné dopravy – Ústecko-západ

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 567

e-mail: [emailová adresa]

[2]www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
2. http://www.kr-ustecky.cz/