Fotografie na psp.cz

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující informace:

a) Kdo je majitelem autorských práv k fotografiím na webu psp.cz? (Mj. fotografií poslanců, dnešních i historických.)

b) Sdělení licenčních podmínek, pod jakými jsou fotografie na webu psp.cz zpřístupňovány veřejnosti (aby bylo jasné, jak je možné fotografie dále znovu-používat).

c) Pokud je majitelem autorských práv k fotografiím na webu psp.cz jiný subjekt než Sněmovna (resp. Kancelář či Parlament), prosím o kopie licenčních a běžných obchodních smluv (obsahující mj. cenu) mezi tímto subjektem a Sněmovnou, které se týkají takových fotografií.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Jolana Satalikova, Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Vážený pane,

obdržela jsem Vaši žádost  o poskytnutí informace dle ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů ze dne  9. ledna 2015, s kterou jste se obrátil na Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky.

K obsahu Vaší žádosti uvádím následujicí:

V okamžiku zveřejnění fotografií od různých autorů na webu psp.cz jsou
autorská práva vyřešena tak, že fotografie jsou v majetku Kanceláře
Poslanecké sněmovny. A vhledem k tomu, že podle § 3 zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů se
na sněmovní a senátní publikace nevztahuje ochrana podle práva autorského,
mohou být publikovány.

Každý, kdo chce použít fotografie ze sněmovních internetových stránek v
souvislosti se zpravodajstvím o činnosti Poslanecké sněmovny, týkajících
se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu,
splňuje zároveň okolnosti § 34 již zmíněného zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o zpravodajské licenci, a ani tím tedy do autorského
práva nezasahuje.

Pokud se jedná o použití k jiným účelům, například pro publicistiku, pro
historickou či jinou společenskovědní literaturu, poskytuje Kancelář
Poslanecké sněmovny snímky v tiskové kvalitě na vyžádání, v tomto případě
je nutné vždy uvést určení a způsob využití těchto snímků.

U použitých fotografií by měl být uveden zdroj – archiv Poslanecké
sněmovny.

Hezký den

Mgr.J. Šatalíková
za Kancelář Poslanecké sněmovny