Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dnes jsem dostal písemnou odpovědi na moje dotazy na fóru města Kouřimi, které bylo pozastaveno, ale podle nás občanů bude zrušeno.

Ptám se tedy , kdy bude městské fórum obnoveno tak aby jsme mohli dál se ptát. na problémy které nás trápí a zajímají.
Kdo se stará o přesun webových stránek, je to odborník a nebo nějaký všeuměl??
Proč to trvá již skoro měsíc a nejde to spustil, bude nám všem přihlášeným umožněno dál na fóru města diskutovat???

Moc děkuji za vyčerpávající odpověď která potěší širokou veřejnost v Kouřimi..

S přátelským pozdravem,
a hezký den,

Přeje Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Čj.: KOU-1072/2015

Odpověď na dotaz dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.

 

Vážený pane,

1)      Termín obnovení fóra není zatím stanoven.

2)      Web – odborník

3)      Nové stránky budou k dispozici 1. 9. 2015 , s tím, že současné
stránky jsou stále zcela funkční.

S pozdravem

Mgr. Zuzana Čiháková

starostka

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Město Kouřim k vyřízení mé žádosti 'Fórum města Kouřimi.'

Odpověď byla neúplná a nesrozumitelná, prosím o doplnění, děkuji.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/forum_m...

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Čj.: KOU-1196/2015

Žádost o informace podle dotaz – Fórum města Kouřimi.

 

Vážený pane,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 14 odst.5
písm. b) Vás žádám o doplnění Vaší žádosti, jakou konkrétní informaci
požadujete. Na Váši žádost  o informaci „Fórum města Kouřimi“ ze dne 19.
6. 2015 Vám bylo konkrétně  odpovězeno  dne 24. 6. 2015.

 

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ