Formuláře hodnocení – dotace v kultuře

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Město Boskovice. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o formuláře členů hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity pro rok 2020 v oblasti B , ve kterých členové komise odevzdali městu své hodnocení jednotlivých projektů a ze kterých byl posléze vypočítán bodový průměr, který sloužil jako podklad pro udílení dotací.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Trumpeš