Formuláře hodnocení – dotace v kultuře

Dotaz byl částečně úspěšný.

Tomáš Trumpeš

Povinný subjekt: Město Boskovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o formuláře členů hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity pro rok 2020 v oblasti B , ve kterých členové komise odevzdali městu své hodnocení jednotlivých projektů a ze kterých byl posléze vypočítán bodový průměr, který sloužil jako podklad pro udílení dotací.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Trumpeš

Mgr. Martin Moučka, Město Boskovice

1 příloha

Dobrý den pane Trumpeši,

zasílám Vám rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, kterou
jste žádal o poskytnutí formuláře členů hodnotitelské komise pro dotační
program „Kultura a volnočasové aktivity pro rok 2020 v oblasti B“ na
elektronickou adresu: [FOI #8199 e-mail] ??

 

Vzhledem k tomu, že jste výše uvedenou elektronickou adresu označil jako
adresu pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2, Zákona o svobodném přístupu
k informacím, a to i pro případ doručování do vlastních rukou, zasíláme
rozhodnutí na tuto adresu.

 

Protože se jedná o rozhodnutí, které je nutné dle § 19 odst. 5 doručovat
do vlastních rukou, žádáme Vás o potvrzení přijetí této písemnosti, a to
zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. V opačném případě Vám
bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou na v žádosti uvedenou adresu a
bude se postupovat tak, jakoby byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2016, č. k. 2
As 308/2015-38).

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Moučka

právník

MěÚ Boskovice, Odbor kancelář tajemníka

Masarykovo nám. 4/2, 680 01  Boskovice

Telefon: 516 488 614

[1]www.boskovice.cz

 

References

Visible links
1. http://www.boskovice.cz/