Formální náležitosti připomínky k Návrhu územního plánu

Dotaz byl úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych zjistila, jaké náležitosti má mít připomínka k Návrhu územního plánu podaná e-mailem (stejné jako v systému PUPIK?). Filip Chvátal se zmínil, že je možné podat připomínky e-mailem, proto se na to ptám. A je nutné je pro naplnění správního řádu pro emailové podání vytisknout a doručit na podatelnu?

S díky za dopřesnění pravidel pro veřejné projednání Návrhu

S přátelským pozdravem,

Anika Chalupská

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Formální náležitosti připomínky k Návrhu územního plánu“ byla doručena 20.04.2020 18:30:00 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Formální náležitosti připomínky k Návrhu územního plánu“, která byla doručena 20.04.2020 18:30:00, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

Datová zpráva bude vyřizována v souladu s právními předpisy.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Janevová Dagmar (Magistrát města Brna), Statutární město Brno

1 příloha

 

Vážená paní Chalupská,

zasíláme Vám informace na základě Vaší žádosti o informace č.j.
MMB/0165148/2020 ze dne 20. 4. 2020.

S pozdravem

 

JUDr. Dagmar Janevová

vedoucí oddělení

Oddělení ekonomicko-správní

Odbor územního plánování a rozvoje

Magistrát města Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno

T: +420 542 174 210 | E: [1][emailová adresa]

[2]www.brno.cz | [3]facebook | [4]twitter

 

[5]Par_rozpocet_hlasovani

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.brno.cz/
3. https://www.facebook.com/brnomycity/
4. https://twitter.com/brnomycity