Fond rozvoje MČ Praha 9

Městská část Praha 9 neměli požadované informace.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí veškerých podkladů týkajících se zřízení Fondu rozvoje, které byly předloženy na jednání Finančního výboru zastupitelsva MČ v letech 2015 a 2016. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Děkujeme, že jste využil/a možnosti komunikovat s naším Úřadem prostřednictvím elektronické pošty. Váš e-mail byl postoupen na odbor občanskosprávní a žádost zaevidovaná pod č.j.(viz příloha).

Miroslava Šefarová
podatelna
Oddělení spisové služby
Odbor vnitřní správy
Telefon: 283 091 122
Email: mailto:[email address]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
http://www.praha9.cz
____________________________________________________________________________________________

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

ukázat citované pasáže

Sobotková Lenka (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

 

Dobrý den,

sděluji Vám, že jsme zaevidovali Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne
 28. 1. 2016, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j.  ZPI 5/2016. O
vyřízení Vás budeme informovat v zákonné lhůtě do 12. 2. 2016.

 

S pozdravem

 

 

 

[1]Mestská část Praha 9

Lenka Sobotková
stížnosti, petice, evidence přestupků, administrativa
oddělení
Oddělení správní
Odbor občansko správní
Telefon:  283 091 353
Email: [2][email address]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Sobotková Lenka (ÚMČP.9)
mailto:[email address]
3. http://www.praha9.cz/