Firma Fast finance Gorosan Kypr

Dotaz byl částečně úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,bydlím v ulici Havanská 12 Praha7.SVJ.funkci pověřeného vlastníka vykonává nadále samozvaný Robert Hyan dne16.12.2014 mu skončilo funkční období,pan Hyan se dává všude zastupovat Ing.Mgr. Tomášem Vítkem ,pan Vítek je velice známá osoby,zastupuje Kyperskou firmu Fast Finance Gorosan Kypr,tisíce okradených Českých občanů
,směnkový kšeft,platili dvakrát.Pan Vítek vydělal miliony,lidé se zbytečně obraceli na ministerstvo vnitra,odpovědi se většinou nedočkala.Podala jsem na Kyperskou ambasádu oznámení,ohledně firmy Gorosan ,peníze na Kypr se nedostaly,pan Ing.Mgr,Vítek velice zbohatnul na tisíce okradených klientů firmy Gorosan.asi je mu to pořád málo.když dům kde je šest spoluvlastníků,jeden pověřený vlastník samozvanému právníkovi, panu Vítkovi zasílá kapesné v částce 55 000Kč,- z neurčitého fondu oprav,kde kterým disponuje pani Kateřina Hyan,která není právnická osoba,ale nazývá se SVJ Havanská v podstatě jde o podvod,proč to mají odnášet normální lidé,platit na pana Hyana 3000 Kč,měsíčně,který i nadále po ukončení funce si nechává vyplácet odměny od své manželky,Za devět let jeho vlády ani jedna účetní závěrka a dům na spadnutí.
Já jsem v invalidním důchodu a představa,že bych měla platit zlodějům sebestředným sociopatům,mě dusí,Pan Ministr Chovanec propaguje pro všechny stejné zákony,stát bez korupce a podvodům.Věřím jeho asistentům,že se zaměří i na tento případ a nepůjde to ze známostmi pana Vítka ke dnu,neboli pod koberec.

S přátelským pozdravem,Kohlerová Olga
Havanská 12
Praha 7

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.4.2016 21:37:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Firma Fast finance Gorosan Kypr elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.4.2016 21:37:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Firma Fa...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 6.4.2016 21:37:17
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02XA9ZC.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

kohlerová olga

Povinný subjekt: Elektronická podatelna MV ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní BC.Adéla Bruknerová!děkuji za písemnou odpověd,sdělení ze dne 6.4.2016.
Sděluje,že ministerstvo vnitra nemá žádné nástroje při řešení mojí situace.
Tato situace se netýká jenom mojí osoby,ale tisíce podvedených lidí,díky podvodům firmy Fast finance Gorosan zastupující advokátem panem Ing.Mgr.TOMÁŠEM VÍTKEM.
Já jsem si od této firmy půjčku nebrala.
Pana Vítka jsem poznala díky panu Robertu Hyanovi,od roku 2014 NOZ.samozvaný pověřený vlastník Havanská ulice.Za deset let jeho záměrného tunelování domu,nevedené žádné roční vyučtování.S Účtem neoprávněně disponuje manželka,paní Kateřina Hyan.Jedná se o rodinný účet Fond oprav.Z fondu si pan Hyan dělá rekonstrukce ve svých bytových jednotkách,naposledy rozvody plynu firmou Jaroslav Černý Hřbitovní 183 Lány,částka 102 000 kČ.-20 000 zednické práce.Pan Černý vypověděl,že rozvody plynu,prováděl v jednotkách pana H,fakturu zaslal na společenství domu Havanská,myslel si,že je to společenství,nebo-li vlastník domu pan HYAN.pracovní deník ztratil. Zmizelý insolvenční správce JUDr.Uhlíř zaslal na společenství pana Hyna 130 000 Kč,za odměny si pan ROBERT HYAN od roku 2012 do května 2016 nechal vyplácet svojí manželkou odměny z Fondu oprav za jeho výkony,částku 123 000.Kč.
PŘÍTELOVI PANA HYANA! PANU ADVOKÁTOVI ING.MGR.TOMÁŠI VÍTKOVI zaslala manželka pana Hyan z rodinného fondu oprav částku dne 1.8.2013 částku 57 575 Kč,-za službu,dne 30.12.2015 částku 55 OOO Kč,také za služby,konec funkce P.V.dne 16.12.2015,podle NOZ dne 1.9.2014
Za částku 112 575 Kč,-mohla být opravena odbornou firmou.,PROVEDENA STATIKA ŘÍMSY I DOMU,SANACE ŘÍMSY ODBORNOU FIRMOU a né horolezcem" sanace venkovní římsy,,která je nadále nebezbečná pro občany Prahy 7,TRAGÉDIÍ JE ODBOR VÝSTAVBY PRO PRAHU 7 ZA ASISTENCE PANÍ LUBASOVÉ,STONAVSKÉ,ŠEFAROVÉ si pan Vítek zajistil i bez statiky,že dům je OK,že by podezření z korupce Odboru výstavby,pořád náš stát je na předních příčkách korupcí na Odborech výstavby.
Pani ředitelko!doporučujete mi podat trestní oznámení na nejbližším útvaru policie.
TRESTNÍ OZNÁMENÍ USKUTEČNĚNO.
1.místní oddělení policie
2.útvar odhalování zločinu Strojnická 27.Praha26.5
2015 pplk,Václav Viktorin ,VYROZUMĚNÍ předáváme
Bartolomějská 6 Praha 1
3.kancelář policejního prezidenta plk,Miloš Benářik 3.8.2015 VYROZUMĚNÍ,konkrétně zminujete
------------------------
neoprávněné vyplácení odměn,neoprávněné nakládaní s účtem.Výše uvedené podání postupuji k přijetí dalších opatření k rukám ředitele Krajského ředitelství policie hl.m.Praha.
4.detašované pracoviště Fr.Křížka Praha 7.
STÍNOVÝ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.M.PRAHA BC.RADEK PROCHÁZKA.
23.7.2015 .VYJÁDŘENÍ:JELIKOŽ SE NIC NEVYŠETŘOVALO
---------------------
A HODNĚ ZAMETALO NENASVĚDČUJE TOMU,ŽE BY PAN HYAN SPÁCHÁL TRESTNÍ ČIN.
5.10.2015 MINISTERSTVO VNITRA-PODATELNA-DŮKAZNÍ MATERÁLI-ŽÁDNÁ ODPVĚD
12.1.2015 MINISTERSTVO VNITRA.PODATELNA DŮKAZNÍ MATERIÁLI- PAN VÍTEK! KDO JE TENTO PÁN, ?????????????????????----------------------------.ŽÁDNÁ ODPOVĚD _
Pani ředitelko !Vaš sdělení,jestli se dostávám do složité i sociální situace,můžu využít služeb České advokátní komory,nebo zajít do bezplatné poradny pro rohožky a hadry.
Věřte mi ,tam by mi nikdo s advokátů nepomohl,jsou slušní.!.tam advokáta KRYSU nenajdu.
NA KRYSY" V TOM VÁM DÁVÁM ZA PRAVDU" STATISÍCE NEMÁM.
DĚKUJI STÁTNÍM ORGÁNŮM ZA JEJICH ŘÁDNÉ PROŠETŘENÍ NEURČITÉHO FONDU OPRAV PANA ROBERTA HYANA,VÍTKA.

SPRAVEDLNOST A PRAVDA ZVÍTĚZÍ. VÁCLAV HAVEL

S pozdravem,

kohlerová olga

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.5.2016 23:36:10 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.4.2016 21:37:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Firma Fast finance Gorosan Kypr doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.5.2016 23:36:10 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 5.5.2016 23:36:10
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02YXDML.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Jan Říha zanechal/a poznámku ()

Dobrý den i já jem byl podveden touto firmou Fast Finance,s.r.o.jmenuji se Jan Říha a dlužím už 65000Kč nevím kde se vzala podepsaná směnka na 30341Kč když jsem v pohřebním ustavu Vansdorf dostal složenku na 12000 Kč a proplatili mi jí na poště abych mohl koupit dárky a zaplatit nájem.Vše jsem podal také na hospodářskou kriminálku na neznámeho pachatele a doufám že nás bude víc tak se pojdme lidi spojit a podáme hromadnou žalobu at se konečně něco děje máme stejný problém a neznámá firma neustále bohatne.DÍKY Jan Říha

kohlerová olga zanechal/a poznámku ()

Pane Řího!Pošlete stížnost na Policejní prezidium panu prezidentovi Tuhému,panu Ministrovi vnitra Chovancovi.
Je Vás tisíce co platíte firmě Fast finance Gorosan Kypr za zfalšované podpisy. na směnkách..Zastupující advokát této firmy Ing.Mgr,TOMÁŠ VÍTEK je šedá eminence našeho Ústavního státu . Proto,žádné trestné oznámení ,na tuto firmu a tohoto pána se nevyšetřuje a vyšetřovat nebude!!!!!
Naopak, pan Mgr.Ing.Tomáš Vítek na Vás podá trestné oznámení pro pomluvu.viz ,můj případ.Já jsem si tohoto poctivého,čestného právníka,dovolila pomlouvat.Jsem si vědoma,že to byla ode mne nesmírná drzost,Nyní se každý den modlím k bohu VÍTKOVI,aby mi bylo odpuštěno.Bůh VÍTEK ,neodpouští,ale likviduje. S POZDRAVEM OLGA